top of page

DE DOJO ETIQUETTE

Om in de dojo (oefenruimte) samen met andere beoefenaren (kempoka's) te trainen,
moet men zich aan bepaalde regels houden. Deze regels kennen we onder de naam
"de dojo etiquette".


'Dojo' is een Japanse term. Vrij vertaald betekent het zowel oefenzaal of trainingsruimte.
Het is de ruimte waar men zich aan bepaalde regels moet houden.

 


1. Groet bij het binnenkomen en verlaten de dojo.

2. Indien de les nog niet begonnen is, begin dan alvast met
wat lichte warming-up en rekkingsoefeningen.

3. Wees niet onnodig rumoerig maar concentreer je op de komende les.

4. Zorg voor een goede en juiste mentale instelling.

5. Zorg dat je gi (kempopak) schoon en correct is en de
band conform de behaalde graad.

6. Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.


7. Train tijdens de les optimaal, maak geen storende of
afleidende opmerkingen en/of bewegingen

8. Verlaat de les niet zonder toestemming en doe alleen
die oefeningen en trainingsvormen die zijn opgedragen.

9. Zorg ervoor op tijd aanwezig te zijn. Sla de lessen
alleen in het uiterste geval over en train ook thuis.

10. Indien u niet komt trainen, wordt het op prijs gesteld
dat u dit even van te voren doorgeeft (telefonisch/email).

11. Poch niet over opgedane kennis en zorg voor een
onberispelijke gedrag in, maar ook buiten de dojo, het Kempo-do waardig.

12. Probeer onophoudelijk te streven naar zelfrealistatie en
zelfperfectie. Vergeet hierbij niet dat deze doelstelling
in het Kempo in eerste instantie alleen te verkrijgen c.q.
bereiken is door middel van het lichamelijke training.

bottom of page