top of page

KEMPO

Zoals wij het al bij historie hebben vermeld, is Kempo ontstaan in China.
Kempo is geen vechtsport, maar een vechtkunst.

Kenmerken van het Kempo zijn de grote cirkelachtige bewegingen en grote standen.


Het Kempo bestaat uit drie onderdelen:


* Kihon
* Kumite
* Kata

Deze drie onderdelen staan ook bekend als de drie onafscheidelijke K's.

 


Kihon

Deze bestaat uit het herhalen van bewegingen zowel stilstaand als
verplaatsend. De bewegingen bestaan uit stoten, slagen, weringen en trappen.
Ook zijn hier kenmerkend de zgn. aanvalstechnieken afgeleid van dieren zoals de
tijgerklauw (kumade uchi) en sprinkhaanstoot (koken uchi).

De kihon bestaat weer uit vijf onderdelen:

 

 

* Shisei waza

standen

* Zuki waza

stoottechnieken

* Uchi waza

slagtechnieken

* Uke waza

afweertechnieken

* Geri waza

traptechnieken

 


Er wordt ook met stootkussens en pads getraind om te leren omgaan met het gevoel van

contact maken. Ook wordt hiermee de impact, snelheid en coördinatie getraind.

Tevens wordt er ook aan weerstandtraining gedaan om kracht en explosiviteit te verbeteren.

 


Kumite

Kumite betekent letterlijk 'ontmoetende handen'.

'Kumi' staat voor 'ontmoeting' en 'te' voor 'handen'.

Hieronder verstaan we het beoefenen van de kihon m.b.v. één of meerdere partners.

Een voorbeeld hiervan is dat er één of meerdere personen aanvallen met een stoot of

trap, de verdediger weert en maakt een tegenaanval. Dus wat je in de kihon hebt

getraind, breng je in praktijk m.b.v. een echte tegenstander. Het leren inschatten

van afstand en timing zijn essentieel tijdens een kumite training. Kenmerkend voor

het Kempo, is dat de tegenaanval (dus na een wering) meer dan een countertech-

niek is. De laatste aanvaltechniek is om de aanvaller volledig uit te schakelen.

Deze laatste techniek wordt ook wel "killing blow" genoemd.

 

Kumite kan onderverdeeld worden in:

 

 

* Ippon kumite:

1-staps gevecht: 1 aanval, 1 verdediging gevolgd door een tegenaanval.

 

 

* Juyi ippon kumite:

Zelfde als ippon kumite, alleen in beweging.

* Sanbon kumite:

3-staps gevecht: 3 aanvallen, 3 verdedigingen gevolgd door een tegenaanval.

* Kempo kumite:

1 of meerdere aanvallen, 1 of meerdere verdedigingen gevolgd door meerdere

tegenaanvallen. (Kempo kumite zijn vaste vormen)

* Shiai kumite:

'wedstrijdsparren' is gericht op het behalen van punten. Er mogen slechts een

 

beperkt aantal technieken gebruikt worden. Snelheid is één van de belangrijkste

factoren bij het shiai kumite.

* Juyi kumite:

 

 

* Zelfverdediging:

'vrij vechten', hierbij zijn alle technieken toegestaan maar moeten wel met controle

worden uitgevoerd.

 

Hier wordt geleerd om realistische Kempo-technieken te gebruiken om jezelf uit grepen

te bevrijden, een aanvaller onder controle te krijgen of uit te schakelen. Gevorderden leren

zich ook te verdedigen tegen groepsaanvallen en wapenaanvallen zoals bijvoorbeeld mes of stok.

 

 

Kata

Dit is een zgn. "spiegelgevecht" tegen meerdere denkbeeldige tegenstanders.

Dit zijn de vaste vormen, waarvan sommige wel meer dan honderd jaar oud zijn.
Kenmerkend van een Kempo-kata is, dat het duidelijk de Chinese Wu Shu
bewegingen zijn, die je terugvindt in de Kempo-kata's. Opmerkelijk zijn de

wisselingen van sierlijke en snelle krachtige bewegingen. Om Kempo te beoefenen

zijn de drie "K" heel erg belangrijk. Ze zijn onafscheidelijk.
 

 

 

bottom of page